Czym zajmuje się Akademia Małego Inżyniera

Nasze metody nauki wpływają na wszechstronny rozwój dzieci. Zajęcia są tak skonstruowane, aby kształtować podstawy wielu istotnych umiejętności intelektualnych, społecznych, fizycznych i emocjonalnych. A co najważniejsze w naszej kwestii – toruje drogę do uczenia się. Pozwala na położenie fundamentów pod przyszłe, zaawansowane metody pogłębiania wiedzy. Uczy logicznego i matematycznego myślenia, oswaja z naukowym rozumowaniem i rozwiązywaniem naukowych problemów.


Więcej informacji

Na zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach dla szkół dzieci budują roboty samodzielnie oraz z partnerem – to znów kształtuje postawę nastawioną na współpracę oraz umiejętność postępowania w taki sposób aby być społecznie akceptowanym. Dzięki wykorzystywaniu na zajęciach nowoczesnych zestawów klocków LEGO Wedo w czasie budowania robota kształtujemy również zmył estetyczny dziecka, jego poczucie ładu i celowości konstrukcji, a także jego zdolności sensoryczne i motoryczne.

Zajęcia pozalekcyjne mają charakter ciągły, dzięki temu dzieci zdobywają kolejne stopnie zaawansowania według sprawdzonych programów edukacyjnych.

Doskonale rozumiemy, że najlepsza i najwydajniejsza nauka prowadzi poprzez zabawę. W ten sposób dziecko, które na co dzień w szkole wydaje się mało zainteresowane tym co nauczyciel pisze na tablicy, na warsztatach np. z robotyki odżywa i wykazuje się ogromną kreatywnością. Na wzrost efektywności nauki poprzez zabawę wskazują także badania naukowe. Dobra zabawa nie jest tak jak w przypadku dorosłego człowieka odskocznią od codziennych obowiązków, lecz istotą codziennego życia dzieci. Jest czymś niewymuszonym i naturalnym. Dlatego właśnie przez zabawę dzieci uczą się najłatwiej, bo bez wysiłku.

Jak podkreślają naukowcy zabawa ma nie tylko wpływ na rozwój intelektualny młodego człowieka, ale także na jego relacje z otoczeniem. Dziecko poprzez zabawę realizuje swoje potrzeby interakcji z innymi ludźmi, ale także z szeroko rozumianym środowiskiem w którym żyje. Co więcej ,zaspokaja i rozwija swoje potrzeby poznawcze, które w późniejszym etapie życia mogą przerodzić się w prawdziwe naukowe pasje.